HOTEL ZA PSE - CJENIK

 • Hotel za pse PET

  Boravak psa u hotelu do 10 dana .......110,00 kn po danu
  Za boravak psa u hotelu preko 10 dana odobravamo
  popust od 10 %.
  Boravak psa u kući ..............................130,00 kn po danu

  Napomena : hrana nije uračunata u cijenu!!

ŠKOLA ZA PSE - CJENIK

 • Hotel za pse PET

  Radni sat (individualna poduka)
  na adresi škole ...................................................150,00 kn
  Tečaj socijalizacije i osnovne poslušnosti
  (Ukupno 18 dolazaka u trajanju po 90 minuta
  2 puta tjedno - grupni rad)...................................1800,00 kn
  Izrada vježbi osnovne poslušnosti sa boravkom
  u Hotelu...............................................................4.850,00 kn
  (plativo u dvije rate)

  Napomena : hrana nije uračunata u cijenu

  Radni sat (individualna poduka) na mjestu po Vašoj želji (samo za Zagreb) po dogovoru ovisno o udaljenosti.
  Cijena za sve ostale programe dogovara se sa vlasnikom ovisno o zahtjevima.