PROGRAM ŠKOLE ZA PSE

PONUDA:

 • Hotel za pse PET

  1- Rad sa psima i njihovim vlasnicima u svrhu davanja osnovnih smjernica u odgoju psa i suživotu psa sa ljudima i drugim životinjama. Tečaj socijalizacije i osnovne poslušnosti 1.stupnja u grupama od max.10 polaznika . Trajanje programa - 18 dolazaka u trajanju po 90 minuta. Osnovni program:


  • a) sjedi sa čekanjem i ometanjem
   b) lezi sa čekanjem i ometanjem
   c) dolazak iz gore navedenih vježbi
   d) dolazak iz igre
   e) hodanje uz nogu na povodniku i bez povodnika
   f) zabrana
   g) stoj sa čekanjem i ometanjem
 • Hotel za pse PET

  2- Izrada vježbi poslušnosti a boravkom u našem Hotelu:


  • a) sjedi sa čekanjem i ometanjem
   b) lezi sa čekanjem i ometanjem
   c) opoziv iz gore navedenih vježbi
   d) opoziv iz igre ili neke druge situacije
   e) hodanje uz nogu na povodniku
   f) hodanje uz nogu bez povodnika
   g) apsolutna zabrana
   h) ne uzimanje hrane od stranih osoba i sa tla
  • Trajanje: cca 30 dana

 • Hotel za pse PET

  3- Individualni sati u okviru kojih se rješavaju i ostali problemi u ponašanju vašega psa uz gore naveden program.

  4- Ring dresura i priprema za uzgojne preglede i izložbe.

  Sa vašim psima rade licencirani instruktori za rad s psima svih pasmina.